HUNDREAM
 

J  A  G  D  T  E  R  R  I  E  R  S

HUNDREAM JAGDTERRIERS
                         HUNTING PICS 
  

Deni 2012 Deni

 
Jago Jago
 
 
Jago Jago
 
 
Jago and Alka Jago and Alka
 
 
with my older son 
                                               with my older son
 
 
2011 NSW with Nox and Alka
 
        2010 July
                   Alka (Deni x Ivett) and Don (Deni x Cherry) 
 
     2010 july
                                      Don
 
 
yelarbon 1 
                                         with Don, Nox and Diesel
 
     yelarbon 2
                                                     101 kg boar
 
yelarbon 3 
                                                  Nox
 
      Don Nox Diesel 
                              Nox, Don and Diesel (Bullarab)
 
   car 2009 `Ready to go` 
 
DonDon
                  Don 2009
                                           with Don and 2 Bullarabs
 
 Diesel Cherry Don
Andrija with Diesel (Bullarab) Cherry and 9 months old Don 
 
                       2009
           Ivett and Deni

 2009 with Deni and Ivett

              2008 
                                       Barna, Nox, Cherry with their mother Ivett 
  
                  Girls with a pig 2008   
                       Nox Cherry and Ivett in the water with a pig
 
         Nox and Ivett Nox an Ivett with a deer
 
2009 Jun
                                                               Nox Cherry and Don 
 
Cherry Nox 2009
                                                                          Cherry and Nox

      Deni with Deni and a fox